Udskriv

De spidsgavlede

Af Martin Wilde

 11868

CM 11868 i Middelfart 15. maj 1985

I perioden 1927 til 1930 fik DSB leveret 62 nye personvogne, som virkelig brød markant med mange års tradition for, hvordan en personvogn skulle se ud.

Det år begyndte Statsbanerne at få leveret en ny serie III. klasse personvogne litra CM - 55 styk i alt.

Bortset fra litraet, den udvendige beklædning med teaktræslister og indretningen med ni kupéer, var der ikke meget, de nye vogne havde til fælles med tidligere vogne af litra CM. Det, der virkelig fik datidens toginteresserede til at spærre øjnene op, var vognenes meget karakteristiske udseende med tilspidsede gavle.

Inspiration til denne mærkværdige form havde maskinafdelingens ingeniører fået, når de rejste til lokomotivfabrikken i Borsig i Berlin. Borsig konstruerede dengang DSB's nye damplokomotiver, blandt andet litra S, der blev leveret første gang i 1924, og undervejs har ingeniørerne haft lejlighed til at se Deutsche Reichsbahns nyeste D-togsvogne. DR fik fra 1921 til 1928 leveret en serie vogne, der fik tilnavnet "Hechte," som betyder gedder. Og det er vel at mærke ferskvandsfisken, der er tale om, ikke det behårede landdyr.

De tyske personvogne var bygget helt i nittet stål. Det samme var tilfældet med andre vogne, der på samme tid blev bygget til de Polske Statstbaner, PKP, og den svenske privatbane Ostkustbanan, mellem Gävle og Sundsvall, og som også var inspireret af de tyske vogne. DSB's spidsgavlede vogne var derimod de eneste vogne af denne type, der blev bygget i træ.

Både CM-vognene og de i 1928 leverede syv spidsgavlede personvogne af litra BP havde tyske slutsignalholdere øverst på gavlene, så de var fra starten beregnet til at køre i internationale eksprestog. Så vidt vides har vognene alligevel aldrig kørt i internationale trafik, men kun i Danmark.

De syv BP-vogne med numrene 106 - 109 og 155 - 157 blev alle leveret i 1928. De havde alle tre kupéer II. klasse og fem kupéer III. klasse. Alle kupéer også dem på III. klasse og samtlige kupéer i de nye CM-vogne havde nu polstrede sæder. Hvor der på II. Klasse var tale om plysbeklædte grå sæder, var der på III. klasse fjedrende sæder betrukket med brunt læder, og hermed fik DSB's rejsende på den billigste klasse for første gang affjedrende sæder at sidde på, når de skulle på en længere rejse.

Dermed var kimen lagt til den store klassereform i 1934, hvor det officielt var II. og III. klasse, der blev slået sammen til den nye Fællesklasse, mens det i virkeligheden ofte var I. og II. Klasse, der blev slået sammen til den nye I. klasse.

I forbindelse med klassereformen skiftede BP-vognene litra til AR, idet de nu havde I. og Fællesklasse.

Ved DSB's store omlitrering af personvognsmateriellet i 1941 kom AR-vognene nu til at hedde ARM. Kort før vognene blev udrangeret i slutningen af 1960'erne blev de syv vogne nedklasseret til rene 2. klasse vogne og de fik derfor litra CMZ.

De spidsgavlede CM-vogne beholdt derimod deres litra og nummer lige til de sidste vogne blev udrangeret i 1970. Ingen af de gamle trævognene fik dermed moderne edb-litra og nummer, da DSB gik over til det i 1968.

Da vognene blev leveret, var de DSB's nyeste og mest moderne vogne, og blev derfor indsat i de store landsdelseksprestog.

Først da DSB begyndte at få leveret nye CC-vogne i 1950'erne blev de taget ud af de store eksprestog. I stedet kunne de ses i de standsende persontog på hovedbanerne og sidebanerne - gerne efter en MO.

Frem til den endelige udrangering i 1970 indgik vognene i den reserve, der var til rådighed, når der skulle køres ekstra store tog ved højtiderne.

Ingen af vognene blev ombygget i forbindelse med det store ombygningscirkus i 1940'erne og 50'erne. Dertil var vognene for moderne.

AR og CM-vognene var sammen med nærtrafikvognen litra FF, senere CR, til gengæld de sidste personvogne DSB fik leveret, der var bygget i træ. I 1932 kom de første nittede stålvogne litra CA, og siden fik Statsbanerne ikke leveret personvogne, der var beklædt med teaktræslister. De spidsgavlede var således også enden på en epoke.


Modellen

2005 udgaven af DMJU's modeljernbaneudstilling i Fredericia bød ikke på mange nyheder for N-folket, men en enkelt meget væsentlig nyhed var der dog: Den spidsgavlede udgave af CM og AR-vognene.

 AR1_MWx

Litra AR på sporet.

Hvis vognene er lige så efterspurgte i skala N som i H0 - og hvorfor skulle de ikke være det - så bliver der travlt ved byggebordene rundt i landet denne vinter.

For som sædvanligt, fristes man til at sige, når det gælder danske personvogne i skala N, er der tale om et byggesæt. Det er en af Danmarks bedste modelbyggere i skala N, Michael Rasmussen fra Vejle, der har leveret oplægget til de to nye personvogne, der fremstilles af Scheuer Modeller.

 CM2_MWx

Litra CM i teaktræsudgave.

CM1_MWx 

Litra CM i rød udgave.

Vognkasserne er støbt i grå resin og de er begge en meget flot gengivelse af forbilledet. Det er lykkedes at få det karakteristiske udseende ned i modellerne, så betragteren ikke er i tvivl om, at han eller hun står med en model af en Spids-Mads eller en spids AR i hånden.

 CM3_Michaelx

Michael Rasmussen med den flotte model.

Vognkasse og tag er støbt ud i et og specielt ved denne model er det en fordel. Enhver, der selv har forsøgt at bygge disse to vogne i model, vil vide, at netop disse to vogntyper er svære at få helt retvinklede netop på grund af de skråt afskårede vognender, ligesom den skår ende gør det meget svært at få afslutningen på taget til at se helt rigtigt ud. Med de nye byggesæt er skala N byggere nu heldigvis ude over alle disse problemer.

Når modellerne af de spidsgavlede CM og AR-vogne skal bygges, er det meningen, at der skal anvendes en Roco-undervogn fra de tilsvarende tyske spidsgavlede vogne.