Udskriv

Hios-v ølvogn

En ægte epoke-4 godsvogn.

 hios1

To nyvaskede Hios-v, 035 og 055 i Esbjerg. Foto Hans Chr. Jepsen.

Da bryggerierne i begyndelsen af 80'erne skulle bruge større og bedre vogne end de hidtidige, som for en stor dels vedkommende var af ældre dato, konstruerede DSB en helt ny vogn efter aftale med De Forenede bryggerier DFB.

De nye vogne blev bygget på udrangerede Gs-vogne fra 1965/66, idet undervognen blev bevaret, medens der opbyggedes en helt ny vognkasse.

Vognene blev meget høje og fyldte fritrumsprofilet næsten helt ud og blev litreret Hios-v med numrene 230 7 000 - 230 7 099.

Det lidt usædvanlige litra fremkom således:

H: lukket godsvogn af speciel type
i:   forskydelige sidevægge
o:  rumfang over 70 m3
s:  max. hastighed 100 km/t
v:  varmeisoleret vognkasse

Det vesttyske firma "Waggon Union", Siegen, ombyggede de 6 første vogne 000 - 005. De sidste 94 vogne blev ombygget i Århus og Nyborg og malet i S-togsværkstedet i Tåstrup. Waggon Union leverede alle tegninger og elementer, hvoraf vognkassen blev opbygget, dog leverede "Scandia-Randers A/S" gavlstel og skillevægge.  Tegning.

Vognene blev sat i drift i foråret 1982 og udlejet til bryggerierne, som ikke længere ville have egne vogne. Der blev ved konstruktionen lagt vægt på isolering og frostsikring, så vognene fik en isoleret vognkasse med 5 faste skillevægge. De var inddelt i 6 celler, der hver kunne rumme 4 paller stablet 2 og 2, så vognene kunne rumme 24 paller øl mod Gs-vognenes 16 paller. Vognene fik store skydedøre, så de let kunne lastes og tømmes med gaffeltruck.

Skydedørene blev malet hvide, medens resten af vognen blev malet i sædvanlig brun godsvognsfarve. De seks vogne, der blev ombygget i Tyskland, fik dog delvis sort undervogn.

Vognene fik sort "DSB" logo. Vognene havde ingen skruebremse eller bremseplatform.

bryg 

045-8 med Tuborg-reklame. Foto Trinbrættet, Vejle.

Der var normalt ikke bryggerireklamer på vognene, men i begyndelsen af 90'erne fik en enkelt vogn en kort overgang reklamer for Tuborg/Carlsberg.

 hios2

091 på godssporet i Esbjerg. Foto Hans Chr. Jepsen.

Vognene var ret flotte i nymalet/vasket stand, med fik hurtigt en brunlig patina ved brug, ligesom en del vogne blev svinet til med graffiti.

Hios-v nåede rundt i hele landet og er set på alle stationer, enten som enkeltvogne eller i træk med mange vogne.

I 1993 var der 97 vogne tilbage, og vognene blev renoveret og forsynet med det nye "DSB gods" logo.

Øltransporterne ophørte i september 1995, og Hios-v vognene blev sat til side, idet otte vogne dog blev ombygget til Hios-tv til brug for FDB. Vognene kørte i fast rute mellem Glostrup og Vejen.

fdbx 

FDB's vogne blev istandsat og malet i Esbjerg. Hans Chr. Jepsen slap indenfor med kameraet.

En enkelt af disse vogne - 230 6 001-8 - fik FDB reklamer på.

De øvrige Hios-v blev hensat i Fredericia, og fik vist også litra Hios-tv på et tidspunkt ifølge kilderne.

En af vognene blev i 80'erne udtaget til et kunsteksperiment, hvor en del godsvogne blev udsmykket af kunstnere og udstillet forskellige steder i København.

kunstx 

Hios-v vognene blev udrangeret i 2000 ( 40 stk) og 2001 (resten).


Modellen:

Vejlesen Modeller (Trinbrættet, Vejle) har lavet Hios-v i skala N i fire varianter.

 hvid1

2 hvide vogne med forskellige numre

tub1 

carl1

Reklamevogn med Tuborg på den ene side og Carlsberg på den anden.

 dist1

FDB's vogn.

gavl

Vognkassen er en ny konstruktion, lavet hos Laser i Italien. Der er altså ikke tale om en ommalet tysk model. Som undervogn er brugt Gs-undervogne fra Roco.

Modellen er målmæssigt korrekt. Jeg har med lineal fundet følgende mål (i mm):

mål i mm. 1:1 1:160 modellen
højde 4620 28,875 29
LOP 10580 66,125 64
akselafstand 5700 35,625 35,5
vognkassen 9340 58,375 58,5

 Vognene har moderne rødt DSB gods logo. Litreringerne er læselige, men ikke ikke helt optimale på de første modeller. De er lidt tykke og en smule udtværede på enkelte af modellerne. Det skæmmer dog ikke helhedsindtrykket.

Vognene ligger godt i sporet og ser godt ud på anlægget.

De må være et "must" for epoke-(4-) 5 folk.

Modellerne har følgende numre:

katalog nr. vogn nr. påskrift år
230-1 230 7 106-1 DSB gods 1998
230-2 230 7 002-9 DSB gods 1999
230-3 230 7 045-8 Kører naturligvis Carlsberg/Tuborg 1999
230-4 230 6 001-8 Distributionen 2000

Kilder:
"Jernbanen", diverse årgange
"På sporet af 1995"
"Lokomotivet" nr. 36
"Driftsmateriellet" af Per Topp Nielsen
"Godstog" af Jens Bruun-Petersen
Tak til Hans Chr. Jepsen.