Udskriv

stamme1b

Om foråret, når hækken begynder at sætte skud, kan man tage de lange, lige skud, tørre dem, skære dem i passende længder og lægge dem på f.eks. en kæpskinnevogn.

Stammerne lægges skiftevis, så den tykke ende ikke er i den samme ende af vognen på alle stammer.

Det gør arbejdsgangen mere besværlig ved læsning og losning, men til gengæld ligger stammerne fast, kun holdt på plads af deres egen vægt.

 stamme2b

En 4-akslet vogn er her læsset med to stakke af korte stammer.

Lange, lige stammer lægges på dertil indrettede langtømmervogne, der som regel er to-delte drejeskammelvogne eller 4-akslede kæpskinnevogne.

På jernbanevogne er den maximale længde på træstammer 18 m (11,2 cm i spor N).

Dette gælder for DSB, udenlandske operatørers maks. længde kendes ikke. Det skal lige indskydes at den maksimale længde på lastbiler er 20 m (12,5 cm i spor N).

Afhængig af hvad stammerne skal bruges til, skæres de i passende længder allerede når de skoves, således at man ikke skal have fat i dem igen før de læsses på jernbanevogne.

Stammer til f.eks. møbelindustrien skæres normalt i længder på 2,6 og 5,2 m (16 og 32 mm i spor N), men i model kan vi heldigvis skære stammerne i den længde der passer til vores vogne.

I virkeligheden vælger man vogne efter stammernes længde, men vi gør det omvendt, nemlig skærer stammerne til så de passer til vognen.

 stamme3a

En åben Pikovogn er læsset med tværliggende stammer 

Stamme4a

Lasten er lagt på et "understel".

I de tilfælde, hvor vi skal bruge små stammer, f.eks. stammer lagt på tværs i vognen, kan vi snyde og lave et understel til lasten, så der kun skal bruges et enkelt lag. Læg et par større stammer (eller andre pinde) på langs og læg kun det synlige lag på tværs. Det ser rigtigt ud og letter arbejdet betydeligt.

Samtlige viste træstammer er taget fra en ligusterhæk.