Udskriv

DSB tjenestetankvogn

Samtidig med, at DSB har kørt rundt i landet med passagerer og gods, har der altid været brug for egne transporter med diverse materialer som sveller, skinner, grus, sand, skærver, kul og ikke mindst olie.

 vogn7

947 0 324-5. Foto DSB.

DSB har haft mange tankvogne, kaldet tjenestetankvogne eller beholdervogne, ofte købt af benzin- og olieselskaberne i forbindelse med, at de skiftede ud i vognparken.

Det var en tilfældig blanding af mange vogntyper, nogle med stor tank, andre med lille tank, og alle med forskellige detaljer, længde, akselafstand etc. Nogle vogne fik DSB-logo, men tit blev vognene sat i drift, som de var, blot med olieselskabets logo malet hurtigt over og med ny litrering.

I 1985 købte DSB 7 svenske vogne fra firmaet "AB Tankvagnar". Vognen var bygget i Falkenberg 1963 og der var tale om tykmavede tankvogne med en stor tank i forhold til undervognen.

Vognene fik numrene 947 0 321 - 327 og også denne serie fik blot pletmaling og logo og blev sat i drift. Nogle vogne fik hvidt DSB-logo, andre sort og andre igen hvidt på rød bund.

 vogn6

Tjenestetankvogn 947 0 322-9 med overmalet logo. Foto DSB.

På nogle vogne, bl.a. 947 0 322-9, er logoet senere overmalet.

 vogn6x

Det røde DSB-logo kan lige akkurat ses i det bemalede felt på 947 0 322-9.

Vognene var i brug indtil omkring 2000, hvorefter de blev ophugget i perioden 2000 - 2003.


Modellen

 6008a

Tog og Tekno har lavet en lille serie tjenestetankvogne, baseret på Arnolds standardtype, katalog nr. HN 6008.

PICT0008y

Det er vogne, som ligesom forbilledet blot er pletmalet hist og her og har fået overmalet det oprindelige logo. I stedet er på tanken trykt DSB i hvidt.

PICT0010x

Målene på vognen passer godt med forbilledet:

mål i mm. 1:1 1:160 modellen
LOP 8800 55 55
akselafstand 4500 28,1 29

Litrering og påskrifter er skarpe og tydelige, og der er overmalet hvor tidligere logo og påskrifter har siddet.

Vognen er litreret efter forbilledet 947 0 322-9

 vogn9

947 0 322-9. Foto DSB

 PICT0009x

Tog og Teknos model.

Der er dog en fejl i litreringen på modellen,

PICT0009y 

idet modellen har fået nummer 94700322-9, altså et nul for meget, men det ses ikke på afstand.

Modellens tank er lidt for lille, idet forbilledet kunne rumme 36 m3, medens modellen har en 20 m3 tank.

Om den valgte vogn 322-9 har haft hvidt logo, ved jeg ikke.

PICT0004-xx

Helhedsindtrykket af vognen på sporet er i orden, og det er en fin og usædvanlig vogn, som vil pynte på et sidespor eller ved remisen.

Kilder:
DSB Teknik
Torben Ziegler "dansk i model"
Lokomotivet nr. 51