Udskriv

 Litra HJ

HJ-vognene blev bygget sidst i 50'erne, fordi der var et meget stort behov for lukkede godsvogne. Q-vognene var slidt op og blev udrangeret i stort tal, så DSB byggede en ny lukket godsvogn, litra HJ, på gamle undervogne.

 nr1

HJ 37001, den første HJ, blev bygget i 1956 og udrangeret i 1970. Foto DSB.

De første serier blev bygget på undervogne fra udrangerede PJ-vogne, en åben godsvogn, som var afløst af P-vognene. HJ-vognene fik derfor samme afstand mellem stolperne, som PJ-vognene havde, og fik tre smalle fag på hver side af døren.

En senere serie lidt større HJ-vogne blev bygget på undervogne fra Q-vogne og havde kun to bredere fag på hver side af døren.

Ialt blev der fra 1956 til 1963 bygget 1343 HJ-vogne, 100 af første serie og 1243 af anden.

I årene 1965-1968 blev en stor del af vognene omlitreret til litra Gklm.

HJ-vognenes levetid blev forholdsvis kort, da de var for små, og de blev snart afløst af G-vognene og de nye stålvogne litre Hs-t (senere Hims). I 1967 blev 300 vogne henstillet og fyldte godt op på bl.a. Nørrebro godssation og ved Hobro. Nogle få blev udlejet til FAF, der malede dem blå og skrev FAF med store bogstaver på siden, andre lejedes ud til Tuborg, og en del blev brugt til tjenestevogne, men HJ-vognene forsvandt efterhånden fra skinnerne igen. Næsten alle var udrangeret sidst i 70'erne, enkelte overlevede dog ind i 80'erne.

En af vognene, HJ 37949, medvirkede i 1975 i "Olsenbanden på sporet" som den berømte Franz Jäger-pengeskabsvogn.

 HJranders

HJ 37542 med to fag i Randers maj 2002.

Jernbanemuseet har bevaret en enkelt vogn af anden serie, HJ 37542.


Modellen:

HJ1

Trinbrættet, Vejle her udsendt litra HJ i model.

Vognen er kommet med 2 forskellige litranumre, begge af første serie.

 hj37001-1

HJ 37 001 og

hj37259-1

HJ 37 259.

Modellerne er flotte og vellignende med korrekte og læselige litreringer.

hj37001-2

hj37259-2

Vognene holder ikke helt de nøjagtige mål, men det er så små tolerancer, at det ikke gør noget.

Jeg har taget følgende mål med lineal:

mål i mm 1:1 1:160 modellen
LOP 8160 50,62 50
vognkasse 6870 42,93 44
akselafstand 4200 26,25 24,9

Akselafstanden er bestemt af den (Roco-) undervogn, Heilesen har kunnet finde til vognen, og vognkassen skal jo passe hertil.

Heilesen fortæller iøvrigt, at 37001 ikke er helt korrekt, idet modellen er udstyret med fire bremseklodser, medens den rigtige 37001 (som den eneste) kun havde een bremseklods og så håndbremse!

Kilder:
Jens Bruun-Petersen "Godsvognsmateriellets historie"
"Per Topp Nielsen "Driftsmateriellet".